Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten:

2.1

Verkeer en vervoer

-7.310

-6.327

-10.343

-8.300

-8.394

-9.424

2.2

Parkeren

-543

-109

-37

-42

-41

-41

2.4

Economische havens en waterwegen

-207

-181

-191

-191

-191

-191

Subtotaal lasten

-8.060

-6.617

-10.571

-8.533

-8.626

-9.656

Baten:

2.1

Verkeer en vervoer

1.278

124

2.810

2.588

2.660

3.641

2.2

Parkeren

-

2

2

2

2

2

2.4

Economische havens en waterwegen

-

-

-

-

-

Subtotaal baten

1.278

126

2.812

2.590

2.662

3.643

Totaal programma's

-6.782

-6.490

-7.758

-5.943

-5.963

-6.012

Toevoegingen reserves

-555

Onttrekkingen reserves

542

50

1.715

24

24

24

Resultaat na bestemmingsreserves

-6.794

-6.440

-6.043

-5.919

-5.939

-5.988