Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Programma 0

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2018

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vereniging

Lid VNG

Jaarlijkse bijdrage op basis van inwoneraantal ± € 50.000

Gemeente- en waterschapsbelastingen voorheen Lococensus Tricijn (GBLT)

GR

Lid algemeen bestuur

Jaarlijkse bijdrage 2018 € 477.500

Het Flevolands Archief

GR

Bestuur GR

Jaarlijkse bijdrage 2018 € 89.500

Liander N.V. (netwerkbedrijf, voorheen Nuon)

NV

Stemrecht/ zeggenschap op basis van 0,357% aandelen

Dividendopbrengst verwacht in 2018 € 339.089

Vitens N.V.

NV

Stemrecht/ zeggenschap op basis van 98.457 aandelen

Dividendopbrengst verwacht in 2018 € 265.834