Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten:

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-1.934

-1.859

-1.828

-1.911

-1.921

-1.917

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.252

-792

-931

-881

-881

-881

Subtotaal lasten

-3.186

-2.651

-2.759

-2.792

-2.802

-2.798

Baten:

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

94

102

102

102

102

102

1.2

Openbare orde en veiligheid

44

25

25

25

25

25

Subtotaal baten

138

127

127

127

127

127

Totaal programma's

-3.048

-2.524

-2.632

-2.665

-2.675

-2.671

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

41

41

41

41

41

41

Resultaat na bestemmingsreserves

-3.007

-2.483

-2.591

-2.624

-2.634

-2.630