Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma:

PRG

Indicator

eenheid

periode

regio

waarde

bron

omschrijving

1

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Dronten

nog niet bekend

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

2016

Nederland

nog niet bekend

1

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Dronten

nog niet bekend

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

2016

Nederland

nog niet bekend

1

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Dronten

3,7

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

2016

Nederland

5,3

1

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Dronten

4,2

CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

2016

Nederland

5,6

1

Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar

aantal per 10.000 inwoners

2016

Dronten

243,6

Bureau Halt

2016

Nederland

137,4

1

Hardekern jongeren

per 10.000 inw.

2014

Dronten

0,3

Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

2014

Nederland

1,3

1

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

Dronten

1,16

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2015

Nederland

1,45