Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Programma 1

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2018

Veiligheidsregio Flevoland

GR

Lid veiligheidsbestuur

Jaarlijkse bijdrage 2018-2021 € 1.414.373