Bestaande ontwikkelingen

1.2 Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

De burgemeester is gevraagd door VenJ om in alle politieregio' s een platform veilig ondernemen op te richten. Hiertoe wordt o.a. samengewerkt met Horeca Nederland, Bond van verzekeraars, VNO/ NCW, OM en MKB . In 2018 moet deze structurele vorm van overleg tussen de publieke en private sector gereed zijn. Op de schaal van midden Nederland is dit al geruime tijd werkzaam.

Namens de 100.000 min gemeenten heeft de burgemeester zitting in het Landelijk overleg veiligheid en politie ( LOVP). Hij behartigt daar de portefeuille ICT en informatiedeling. Eind 2017 verschijnt de rapportage van de heer Kuijken inzake de evaluatie van de Politiewet. In 2018 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.

In overleg met het RIEC is voor de gemeente Dronten een ondermijningsbeeld geschetst en vertrouwelijk aan de burgemeester ter hand gesteld. Ondermijning is een landelijk verschijnsel dat buitengewoon ernstig moet worden genomen. Er zal intern een overleg worden opgestart met als eerste opdracht de bewustwording omtrent dit vraagstuk te vergroten. In 2018 zal met externe partijen overleg plaatsvinden.