Lasten en Baten

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Lasten:

4.1

Openbaar basisonderwijs

-1.029

-831

-714

-698

-686

-674

4.2

Onderwijshuisvesting

-2.441

-2.624

-1.931

-1.904

-1.860

-1.814

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-2.359

-2.245

-2.439

-2.463

-2.488

-2.486

Subtotaal lasten

-5.829

-5.700

-5.084

-5.065

-5.034

-4.974

Baten:

4.1

Openbaar basisonderwijs

86

66

77

77

77

77

4.2

Onderwijshuisvesting

54

10

6

6

6

6

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

888

726

726

726

726

726

Subtotaal baten

1.028

802

809

809

809

809

Totaal programma's

-4.801

-4.896

-4.275

-4.257

-4.225

-4.165

Toevoegingen reserves

-208

-309

-410

-495

-495

-495

Onttrekkingen reserves

6

315

10

10

10

10

Resultaat na bestemmingsreserves

-5.003

-4.890

-4.675

-4.742

-4.710

-4.650