Wat willen we bereiken in 2018 en verder?

Nieuw beleid

4.1 - Openbaar basisonderwijs

Verbreding bestuurlijke samenwerking/onderzoek samenwerking Spil basisscholen Zeewolde/Dronten

De besturen en gemeenschappelijke medezeggenschapsraden van Spilbasisscholen Dronten en het openbaar basisonderwijs Zeewolde hebben in april (2017) een intentieverklaring ondertekend om een onderzoek te gaan doen naar de mogelijkheden die bestuurlijke samenwerking kan bieden. Dit onderzoek kan leiden tot een fusie in 2018. De bundeling van krachten zorgt voor sterker openbaar en samenwerkingsonderwijs. Door samen op te trekken ontstaan er meer mogelijkheden voor vergroting van deskundigheid. Dit heeft vergroting van de kwaliteit van het onderwijs tot gevolg.