Bestaande ontwikkelingen

4.1 Openbaar basisonderwijs

Bestuurlijk onderwijsoverleg LEA

Het bestuurlijk onderwijsoverleg (LEA overleg genoemd) tussen onderwijspartners en de gemeente Dronten, dat in 2017 is opgericht, wordt in 2018 gecontinueerd en doorontwikkeld. We bekijken in hoeverre dit overleg kan dienen voor het voeren van ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO) over de wettelijk verplichte onderwerpen, zoals onderwijshuisvesting, jeugdhulp en passend onderwijs. Het bestuurlijk overleg onderwijs - gemeente vindt in ieder geval twee keer per jaar plaats.