Bestaande ontwikkelingen

4.2 Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting

Voor onderwijshuisvesting verwijzen we naar het accommodatiebeleidsplan. Hierin is aangegeven dat in de eerste cyclus tot 2020 invulling wordt gegeven aan de onderwijs huisvestingsvraagstukken wat betreft het Primair Onderwijs voor Dronten Centrum en de huisvesting van de Praktijkschool.