Bestaande ontwikkelingen

0.1 Bestuur

Regio Zwolle

De samenwerking in de regio Zwolle verloopt naar wens. In 2017 zijn belangrijke stappen gezet om tot een versterking van de regio te komen. De rapporten " De kracht van Oost" en de over de proeftuin geven de regio een nieuwe impuls. Het cluster agro food al worden omgevormd tot een zelfstandige entiteit of rechtspersoon met een eigen financiering , vergelijkbaar met de andere clusters binnen de regio.