Bestaande ontwikkelingen

0.2 Burgerzaken

Verkiezingen

In maart zullen gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De burgemeester is nauw betrokken via de VNG bij overleg met BZK, de kiesraad en de NVBB bij een algehele herziening van de Kieswet. Aandacht blijft nodig voor de dringende wens van de invoering van een nieuw stembiljet en het digitaal tellen van stemmen. De verwachting is dat een niet kabinet daarover besluiten zal.