Wat willen we bereiken in 2018 en verder?

Nieuw beleid

7.1 - Volksgezondheid

Volksgezondheid, GGD (€ 20.000 structureel)

De GGD heeft aangegeven niet meer uit te komen met de huidige bijdragen vanuit de Flevolandse gemeenten. De verhoging wordt veroorzaakt door nieuwe wettelijke taken. In de Kadernota 2018 was hiervoor een bedrag van € 20.000 opgenomen. Door een vijftal begrotingswijzigingen in de ontwerpbegroting,  zal de totale gemeentelijke bijdrage stijgen, de vijf wijzigingen betreffen:

  • Functionaris Gegevensbescherming;
  • Verplichte aanstelling Klachtenfunctionaris;
  • Wijziging bekostiging van het Rijksvaccinatieprogramma;
  • GGD heeft vervangende taak digitaal platform voorheen van  RIVM;
  • Huisvesting.

7.5 - Begraafplaatsen

Aanleg grafkelders op begraafplaats De Wissel (€ 40.000 krediet, structurele kapitaallasten)

Via de kadernota is besloten geld beschikbaar te stellen voor de aanschaf en plaatsing van grafkelders op begraafplaats De Wissel. Deze grafkelders krijgen de functie van algemene graven wat betekent dat de erin geplaatste stoffelijke overschotten na de verplichte grafrust van 10 jaar op eenvoudige wijze kunnen worden geruimd De vrijgekomen ruimte is daarna weer beschikbaar voor een nieuwe begraving.