Algemeen

Gemeente Dronten

(bedragen x 1.000)

FINANCIELE POSITIE

W

BG

BG

MJR

MJR

MJR

STRUCTUREEL EVENWICHT

2016

2017

2018

2019

2020

2021

TOTAAL

totaal baten

abs

102.320

97.389

111.073

111.887

113.057

112.658

totaal lasten

abs

-105.612

-101.398

-117.169

-112.429

-113.837

-111.699

resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

-3.292

-4.009

-6.097

-542

-780

959

onttrekking reserves (baten)

abs

47.512

1.154

4.841

1.218

827

817

dotatie reserves (lasten)

abs

-47.743

-408

-599

-785

-885

-985

resultaat reserves

abs

-231

746

4.242

433

-58

-168

totaal baten (na bestemming reserves)

abs

149.832

98.543

115.914

113.105

113.884

113.475

totaal lasten (na bestemming reserves)

abs

-153.355

-101.806

-117.769

-113.214

-114.722

-112.684

totaal resultaat (na mutatie reserves)

abs

-3.523

-3.263

-1.855

-109

-838

791

INCIDENTEEL

totaal baten

abs

5.135

412

781

0

0

0

totaal lasten

abs

-11.480

-4.202

-8.005

-880

-1.647

-26

incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

-6.345

-3.790

-7.224

-880

-1.647

-26

onttrekking uit incidenteel reserves (baten)

abs

232

199

3.655

0

0

0

dotatie aan incidenteel reserves (lasten)

abs

0

0

-20

0

0

0

incidenteel resultaat reserves

abs

232

199

3.635

0

0

0

totaal baten (na bestemming reserves)

abs

5.135

412

761

0

0

0

totaal lasten (na bestemming reserves)

abs

-11.248

-4.003

-4.350

-880

-1.647

-26

totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves)

abs

-6.113

-3.591

-3.589

-880

-1.647

-26

STRUCTUREEL

totaal baten

abs

97.185

96.978

110.292

111.887

113.057

112.658

totaal lasten

abs

-94.132

-97.196

-109.164

-111.549

-112.190

-111.673

structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves)

abs

3.053

-218

1.127

338

867

985

onttrekking reserves (baten)

abs

47.280

955

1.186

1.218

827

817

dotatie reserves (lasten)

abs

-47.743

-408

-579

-785

-885

-985

structureel resultaat reserves

abs

-463

547

607

433

-58

-168

totaal baten (na bestemming reserves)

abs

49.442

96.570

109.712

111.102

112.172

111.673

totaal lasten (na bestemming reserves)

abs

-46.852

-96.242

-107.978

-110.331

-111.363

-110.856

totaal structureel resultaat (na mutatie reserves)

abs

2.590

328

1.734

771

809

817

Structurele exploitatie ruimte (BBV)

%

3,0

2,1

2,1

2,0

2,0

2,0