Algemeen

Overzicht van structurele reserves

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. Hieronder volgt een overzicht van de structurele reserves van de gemeente.

Overzicht Structurele Bestemmingsreserves

Naam reserve

Saldo

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Mutaties

Saldo

per

per

1-1-2018

2018

2019

2020

2021

31-12-2021

Bestemmingsreserve Meerpaal gebouw

8.644.010

-541.946

-535.411

-535.411

-535.411

6.495.831

Bestemmingsreserve kapitaallasten scholencomplex Dronten - West

82.665

-9.935

-9.935

-9.935

-9.935

42.925

Bestemmingsreserve uitbr. investeringen 1999-2005 excl. Meerpaal

1.811.810

-118.087

-116.084

-116.084

-116.084

1.345.471

Bestemmingsreserve de Reest

559.222

-16.519

-16.519

-16.519

-16.519

493.146

Bestemmingsreserve kap.lasten Nieuwbouw Overboord

1.712.000

0

-494.532

-148.762

-138.659

930.047

 Totaal Structurele Bestemmingsreserves

12.809.707

-686.487

-1.172.481

-826.711

-816.608

9.307.420