Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Programma 4

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2018

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.