Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Programma 5

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2018

Coöperatie Gastvrije Randmeren

Coöperatie

Lid algemeen bestuur

Jaarlijkse bijdrage 2018 € 22.800