Bestaande ontwikkelingen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Cultuur

Monument 100 jaar Zuiderzeewet

In 2018 wordt herdacht dat 100 jaar geleden de Zuiderzeewet is aangenomen. De vaststelling van deze wet is te zien als het startschot voor het bouwen van de provincie Flevoland. De provincie wil in 2018, in de gemeente Dronten, een kunstwerk realiseren als monument voor 100 jaar Zuiderzeewet.

Bibliotheekwerk

FlevoMeer Bibliotheek voert het bibliotheekwerk uit in de drie kernen van Dronten. De afgelopen jaren zijn de organisatie en de werkwijzen van FlevoMeer veranderd. Een moderne bibliotheek is niet alleen een uitleenfabriek, maar ook een wegwijzer in een digitale wereld, een ontmoetingsplek, een plaats voor cultuur of debat en een aanbieder van individueel advies. De bibliotheek werkt steeds meer samen met andere sectoren, zoals zorg, onderwijs en economie.

Ontwikkeling MFG Swifterbant

Er van uitgaand dat de raad inzake de integrale ontwikkeling van het MFG Swifterbant besluit conform voorstel (september 2017), zal 2018 in het teken staan van het ontwerpproces, de voorbereiding van de omgevingsvergunning en de bestemmingsplanprocedure. Hierbij wordt ingestoken op een gezamenlijk oplopen van beide laatstgenoemde trajecten middels een coördinatiebesluit. De verwachting is dat de integrale ontwikkeling van het MFC deel en de woningen in nauwe samenwerking met OFW zullen worden opgepakt.  De kosten voor de ontwikkeling blijven de zelfde dekkingsbronnen houden. Voor 2018 worden dan ook de stelposten en voorzieningen van 2017 overgeheveld.

MFG fase 2 Biddinghuizen

Stichting MFG 2 en gemeente sluiten een realisatie overeenkomst, waarin onder andere de definitieve financiering is geregeld. In deze overeenkomst is meegenomen de extra aandacht die De stichting heeft voor duurzaamheid. Het streven is om in 2018 een begin te maken met de daadwerkelijke realisatie van MFG 2.