Bestaande ontwikkelingen

5.2 Sportaccommodaties

Nieuwbouw zwembad Overboord c.a.

De Design, Build, Maintain en Operate (DBMO) aanbesteding voor de nieuwbouw van zwembad Overboord en daarbij de hernieuwde uitgifte van de risicodragende concessie voor beheer en exploitatie van de binnensportvoorzieningen en de openluchtzwembaden, is in 2017 gestart en wordt in het 2de kwartaal van 2018 afgerond met de definitieve gunning. Daarna zal verdere uitwerking van de plannen plaatsvinden tot een definitieve ontwerp, uitvoerings-tekeningen en aanvraag omgevingsvergunning. Naar verwachting zal met de bouw in de loop van het vierde kwartaal van 2018 worden gestart.

Verduurzaming sportaccommodaties Dronten

In 2018 verschijnt een nieuwe sportnota die interactief met verenigingen, organisaties en inwoners is opgesteld. Bij de aanbieding van deze nota zal ook de presentatie plaatsvinden van het onderzoek naar de duurzaamheidsinitiatieven en mogelijkheden voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties.