Bestaande ontwikkelingen

5.1 Sportbeleid en activering

Sportbeleid

In het eerste kwartaal van 2018 wordt de nieuwe sportnota voor de periode 2018 – 2021 vastgesteld. Bij de ontwikkeling van het sportbeleid voor genoemde periode zijn sportverenigingen, maatschappelijke instellingen en inwoners van Dronten zoveel mogelijk betrokken. Ook in 2018 zullen de buurtsportcoaches onder de vlag van de Meerpaal actief zijn in Dronten om het sportbeleid in de praktijk vorm te geven. Vanaf 2017 is de gemeente Dronten JOGG-gemeente. JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. 2017 was vooral een voorbereidings- en ontwikkelingsjaar. Vanaf 2018 worden de plannen in praktijk gebracht. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan beweegactiviteiten, maar ook aan voorzieningen en acties die bijdragen aan een gezonde leefstijl onder jongeren.