Gemeenten nemen vanaf 2017 een basisset BBV beleidsindicatoren op in de begroting
en het jaarverslag voor inzicht en heldere beeldvorming over de beleidsresultaten van de gemeente, en vergelijking van gemeenten onderling.

In de onderstaande tabel staan de beleidsindicatoren voor dit programma:

Programma 5

PRG

Indicator

eenheid

periode

regio

waarde

bron

omschrijving

5

% Niet-wekelijkse sporters

%

2012

Dronten

49,7

Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

Percentage niet-wekelijks sporters

2012

Nederland

46,6