Voor de taakomschrijvingen en kengetallen van deze verbonden partij(en) verwijzen we u naar de Paragraaf Verbonden partijen.

Programma 6

Verbonden partij

Type

Bestuurlijk belang

Financieel belang 2018

Werkvoorzieningschap Kampen – Dronten (IMpact)

GR

Bestuur GR

Bijdrage op basis van 57,54 AJ (programmaraming 2018 Impact) WSW € 1.767.881

Regionale Sociale Recherche

GR

Lid bestuuroverleg

Jaarlijkse bijdrage 2018 o.b.v. het aantal cliënten per 1 januari 2017 (655) € 86.863

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

GR

Lid algemeen bestuur

Jaarlijkse bijdrage 2018 € 68.683