Bestaande ontwikkelingen

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Veilig Verder

In 2017 is de pilot Versterking Toegang uitgevoerd met de gidsen Veilig Verder. In 2018 vindt de evaluatie plaats en wordt bekeken we of en hoe we de werkwijze (indien blijkt uit evaluatie)) gaan aanpassen en inbedden.