Bestaande ontwikkelingen

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Maatwerkdienstverlening 18-

In 2017 is gebleken dat behoefte is aan aanvullend aanbod maatwerkdienstverlening voor jongeren onder de 18 jaar. Voor jongeren die als uitstroomprofiel dagbesteding hebben, worden met het speciaal onderwijs afspraken gemaakt over de gezamenlijke aanpak in de overgang tussen onderwijs en dagbesteding. Een specifiek aanbod dat gemist wordt, is een vorm van dagbesteding voor jeugdigen met autisme spectrum stoornis. Zorgboerderijen bieden voor deze doelgroep niet altijd een passend aanbod. Wij hebben de aanbieders gevraagd hierop een aanbod te ontwikkelen waar in de loop van 2018 gebruik van kan worden gemaakt.

Maatwerkdienstverlening 18-/18+

Zie onder 6.71 (maatwerk dienstverlening 18+).