Bestaande ontwikkelingen

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Jongeren 18-/ 18+

Jongeren die gebruik maken van de zwaardere vormen van jeugdhulp, zoals pleegzorg, verblijf in een instelling of een gezinshuis, zijn er niet altijd klaar voor wanneer zij 18 worden om zelfstandig te wonen. Voor deze kwetsbare groep jongeren willen we in samenwerking met aanbieders en partners zoals OFW onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor bijv. begeleid kamer wonen. Dit als tussenoplossing/ tussenvoorziening in de aanloop naar zelfstandig wonen. Het gaat hierbij zowel om lokaal aanbod als regionaal aanbod. Binnen het regionale programma zorglandschap is hiervoor een opdracht uitgezet.