Bestaande ontwikkelingen

6.4 Begeleide participatie

Opvang en Beschermd wonen: inwoners met verward gedrag beter en sneller helpen

De rijksoverheid heeft opdracht gegeven dat er uiterlijk 1 oktober 2018 een sluitende regionale en lokale aanpak hulpverlening moet zijn voor mensen met verward gedrag. Veel initiatieven zijn regionaal ontwikkeld en beschikbaar voor alle gemeenten in Flevoland. In 2018 willen we nagaan welke activiteiten er in aanvulling op het regionale aanbod, specifiek voor Dronten nodig en wenselijk zijn.   

Opvang en Beschermd wonen: verdere decentralisatie regionale taken Wmo

Maatschappelijke opvang, opvang van slachtoffers van huiselijk geweld. Openbare geestelijke gezondheid en beschermd wonen zijn taken die nu in regionale samenwerking worden uitgevoerd en waarvoor gemeente Almere een rijksuitkering ontvangt. De beleidsafspraken met betrekking tot de regionale taken staan in het Regionaal Kompas Flevoland. Deze taken worden naar verwachting in 2020 door gedecentraliseerd naar alle gemeenten. In 2018 zullen we nagaan in samenwerking met de regiogemeenten welke experimenten er al mogelijk zijn als voorbereiding op de verdere decentralisatie.