Bestaande ontwikkelingen

6.2 Wijkteams

Doorontwikkeling Dronter Koers

In het kader van de evaluatie sociaal domein wordt ook een handboek Dronter Koers 2.0 opgesteld waarin nieuwe ontwikkelingen, afspraken en processen worden vastgelegd. Daarnaast gaan we verder met de deskundigheidsbevordering (vaardigheden, inhoudelijke kennis en professionalisering) van de medewerkers die actief zijn binnen de Dronter Koers. Daarbij gaan we ook (meer) waarborgen inbouwen, bijvoorbeeld via beroepenregister of certificering.