Bestaande ontwikkelingen

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Resultaat tussenevaluatie Ondernemerspunt Dronten

Sinds mei 2016 is er een fysiek ondernemerspunt actief in onze gemeente. Een plek van, voor en door ondernemers. Het Ondernemerspunt is bedoeld om vanuit een centrale plaats allerlei ondernemersvragen te beantwoorden en het bestaat uit een fysieke ontmoetingsplek in De Meerpaal en een online omgeving. Overeenkomstig de gemaakte afspraak bij de start van het project vond er de afgelopen maanden een tussenevaluatie plaats met de betrokken ondernemers die het ondernemerspunt bemensen. Daaruit bleek dat het principe “voor ondernemers, door ondernemers” nog steeds wordt onderschreven. Mede vanwege het geringe aantal bezoekers van het fysieke ontmoetingspunt in De Meerpaal zetten we het Ondernemerspunt alleen in de online omgeving voort waarbij de vrijwilligers bereikbaar zijn voor vragen en het maken van afspraken. Dit is overeenkomstig de wens van de betrokken ondernemers uit het Ondernemerspunt. Het maakt de dienstverlening vanuit het Ondernemerspunt flexibeler en meer op maat. Aan het einde van de looptijd van de tweejarige pilot (i.c. 1 juni 2018) wordt een eindevaluatie opgesteld.