Bestaande ontwikkelingen

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

De Gilden / Het Palet

In De Gilden vinden in 2018 nog op enkele locaties bouwwerkzaamheden plaats (Baksteen en Smederij). Een grote locatie die nog ontwikkeld moet worden is de wateras (nabij het centrum van Dronten-west). Op deze locatie zijn enkele ontwikkelaars bezig (grondgebonden) woonproducten te ontwikkelen nadat eerder al de ambitie om hier appartementen te ontwikkelen verlaten was. Het is (afhankelijk van de verkoop) de bedoeling dat de eerste van deze grondgebonden woningbouwprojecten in 2018 starten met de bouw.

In 2018 worden nieuwe delen van Het Palet bouwrijp gemaakt. Hiervoor bestaan concrete woningbouwplannen die al in verkoop zijn. De eigenaren van de kavels van de Wisentzone, die in 2017 via een loting zijn verkocht, starten in 2018 met de bouw.

Graafschap

In 2017 lopen diverse onderhandelingstrajecten met ontwikkelaars waarvan de start bouw in 2018 wordt verwacht:

  • 19 appartementen;
  • 34 woningen.

Daarnaast zijn in 2017 een aantal projecten in verkoop gegaan, te weten:

  • 23 woningen.

Afhankelijk van de verkoopresultaten zal de start bouw in 2017 dan wel 2018 plaatsvinden.

Tot slot zijn er in 2017 19 gemeentelijke kavels in verkoop gegaan. De inschrijftermijn sluit medio juli 2017. De ervaring leert, dat de bebouwing van de kavels waarschijnlijk pas in 2018 in aanvang zal worden genomen.

Hanzekwartier

Afhankelijk van de besluitvorming over de Havenkade en de verplaatsing/verwerving in het najaar van 2017 zou in de tweede helft van 2018 het bouwrijp maken van deze locatie kunnen starten. Daarnaast verwachten wij op meerdere plekken in het Hanzekwartier bouwactiviteiten voor appartementen. De eerste opleveringen van woningen zijn aan het eind van het jaar 2018 te verwachten. Verdere doorontwikkeling van het Hanzekwartier is ons doel voor 2018.